top of page
  • Writer's pictureRony Alfandary

Seeking Psychic Space book launch 2018 (Hebrew)

Updated: Oct 24, 2021באירוע השתתפו מאות סטודנטים וחברי סגל. בין הדוברים היו פרופ' נחמי באום, פרופ' משה הלוי ספירו, פרופ' רחלי דקל, ד"ר שירלי בן-שלמה, ד"ר הילית אראל-ברודסקי, ד"ר דניאלה שבאר-שפירא וד"ר רוני אלפנדרי.


כל פרקי הספר נכתבו על ידי עובדים סוציאליים קליניים מנוסים העוסקים בטיפול ובהוראת המקצוע. הוא מציע דרכים שונות להתמודדות עם האתגרים הטמונים במעשה הטיפולי. הוא פונה לכלל קהל המטפלים בישראל של המאה העשרים ואחת העושים שימוש באבני היסוד של הטיפול הפסיכודינמי.


הביקורות:


"ייחודו של הספר הנוכחי הוא בחינה מעמיקה של היבטים רבים בטיפול הדינמי תוך דגש על משמעותם עבור העובד הסוציאלי, הפוגש את מטופליו בהקשרים חברתיים ומוסדיים מגוונים."

פרופ' עמנואל ברמן, החברה הפסיכואנליטית בישראל

"ספר זה ממקם את ​הסצינה הטיפולית בכל פעם בתוך אזור סִפִּי אחר, ומוצא את הדרך להפוך כל אחד מן הסִפִּים הללו למרחב טיפולי מגוון ודינאמי המשלב באופן עשיר עבודה עם עולמות פנימיים יחד עם התייחסות עשירה לא פחות לגבולות ומגבלות המציאות."

ד"ר דנה אמיר, אוניברסיטת חיפה, החברה הפסיכואנליטית בישראל.


"ספר מעניין ומתודי זה מאפשר הצצה מרתקת ומעשירה לגישה הפסיכודינמית."

ד"ר רוני סולן, פסיכואנליטיקאית ופסיכולוגית קלינית. מחברת הספר 'חידת הילדות'


"זהו טקסט בעל ערך לכל מטפל הנאבק בריבוי הזהויות שמציב המקצוע בדרכו לגיבוש זהותו כמטפל דינמי." ד"ר רוני באט, ראש המסלול ההתיחסותי, התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת ת"א


ספר זה יצא לאור בתמיכת בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן ו"בתמיכת קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל".


אירוע ההשקה נסקר באתר פסיכולוגיה עברית ובאתר טיפולנט . כמו כן, הוא נסקר בכתב העת חברה ורווחה ובכתב העת מידעוס
Recent Posts

See All

Comments


Text Copied to Clipboard

bottom of page