top of page
  • Writer's pictureRony Alfandary

Tomorrow I Will Return (Hebrew)

Updated: Jul 17, 2021Tomorrow I Will Return (2020)


A new novel, focusing about the misdeeds of a father whose actions remain unfathomable to his son, who is trying to make sense of his own life.Published by Carmel Publishers in 2020


Cover: Rami Gottfried

"אני רואה את זה ככה: אם אתה לא נלחם בזוועה, אתה נהפך לחלק ממנה."


בעולם מעיק ואכזרי, פועל גיבור הנובלה בחיפוש אמיץ אחר תקווה וגאולה. שוב ושוב, הוא מוצא עצמו למול קור וניכור, מחפש נואשות תקווה וחיבור עם נפשו ועם משפחתו. מעשה של רוע מוחלט, בנלי, חסר טעם מוביל אותו לצאת למסע חיפוש אחר אהבה. התקווה שיוכל להסביר את מעשיו לבנו, אותו נטש בגיל צעיר, מכפרת במשהו על חווית הריקנות בעולם מפורק, שבו האהבה מתקשה למצוא מקום ולשרוד.

יצירת הפרוזה החדשה של רוני אלפנדרי פורשׂת מבט חודר וקשה לתוך עולם של יחסים שבריריים, של מניעים נואשים ושל פעולות חסרות הסבר. החיפוש התמידי אחר הבית הבטוח והמגונן שבו ניתן למצוא מפלט, מוליך את הגיבור הטרגי וחסר השם של הנובלה המותחת ומורטת העצבים של אלפנדרי, לחזור לאי המרוחק שבו הוא עומד פנים אל פנים למול רוחות העבר. הבית שאותו חיפש מתגלה ככלא, שממנו ניתן להיחלץ רק על-ידי מעשה בריחה יוצא דופן.

ספרו של רוני אלפנדרי ״מחר ירד גשם״ משכיל לקשור ממרחק השנים בין אהבות שונות מעצם טבען: אהבת גבר לאישה הנהפכת לאובססיה, אהבת אישה לגבר המובילה לאובדן, ואהבה בין בן לבין אב המצריכה בירור. באהבות שסיפורן מתועד ביצירה מבליחות גם יותר מפעם זיקתו המורכבת של אדם למקום מוצאו ומשמעותו של הנתק מן המולדת ומאנשים יקרים. בין מובן הבגידה לבין תהייה על טבעו של מעשה פלילי הדורש הבהרה נרקמים ברומן קשרים מסעירים, והטקסט המרתק נקרא בנשימה עצורה, כמו היינו מתוודעים לרז נסתר שטומנים בחובם ההתוודעות למערת עטלפים ועיתויו של הגשם. הספר היפה מצליח להעמיד מול פני קוראיו ראי, המשקף את מחשבותיהם על האהבות שחוו ועל האהבות שלא.


רמי סערי

מצאתי בנובלה של אלפנדרי קסם רב. הגישוש הזה אחרי העבר, אחרי אינטימיות, הניסיון להסיט מסכים... המון עדינות יש בה, המון התבוננות דקה ותובנה שהיא תמיד אנושית.


ליה נירגד

ציור העטיפה: רמי גוטפריד


הנובלה ניתנת לרכישה ישירה מאתר ההוצאה ובכל חנויות הספרים

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Text Copied to Clipboard

bottom of page