top of page
  • Writer's pictureRony Alfandary

למצוא מקום לנפש כרך ב

Updated: May 7כרך ב' של למצוא מקום לנפש: אבני יסוד בעבודה סוציאלית פסיכודינמית ממשיך וממחיש כיצד רעיונות ומושגים פסיכואנליטיים מהווים השראה תאורטית והכוונה מעשית לעובדים סוציאליים בישראל כיום.   


ד"ר רוני אלפנדרי, עורך הספר, עובד סוציאלי קליני, משורר וצלם, עוסק בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.

 

 פרקי הספר חובקים אבני יסוד תיאורטיים בעבודה סוציאלית פסיכודינמית באוכלוסיות יעד בישראל. הספר כתוב ברמה אקדמית גבוהה ובשפה ברורה ורהוטה שמנגישה מצוין את התכנים וגם מאפשרת התבוננות עצמית.  זהו ספר חובה לעובדים סוציאליים מתחומים מגוונים ולאנשי מקצועות הטיפול נוספים. 


פרופ' ורדה סוסקולני, העורכת הראשית, 'חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית'

 

פרקי הספר מתייחסים בעדינות וברגישות, אך במבט בוחן לתוך סוגיות מורכבות ביחסי מטפל-מטופל, כגון תהליכים של הכלה, קונפליקט, ארוטיות והתנגדות. זהו ספר חשוב לעובדים סוציאליים במגוון שירותים, וספר בסיס להוראת העבודה הסוציאלית.

 

פרופ' מירי כהן, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה


שער ראשון: יסודות, תאוריה וטכניקה של עבודה סוציאלית פסיכודינמית


רוני אלפנדרי: האם אנחנו עדיין צריכים עבודה סוציאלית פסיכודינמית?על טראומה, אֵבל, מיניות וזיכרון

עומר לנס, לי ראובני ועטרת גבירץ מידן: העברה ארוטית: כיצד לפרק מוקשים רגשיים־מיניים בחדר הטיפולים?

הילית אראל־ברודסקי ויעל גראור־פרנס: בכל נפשי ובכל מאודי: על מושג ההכלה בטיפול

אמנון מיכאל: התנגדות בטיפול כאיתותים לתיקון

רוני אלפנדרי: מה אני עושה כשאני עושה את מה שאני עושה – מחשבות על תהליכי למידה של עבודה סוציאלית פסיכודינמית


שער שני: סוגיות פסיכודינמיות העוסקות באובדן, שכול וטראומה


אילן שריף:על חוד הצער – עקרונות עבודה סוציאלית פסיכודינמית עם אדם שכול

עאמר ג'ראסי: טיפול פסיכודינמי קצר מועד ורגיש תרבות באישה ערבייה שכולה

נחמי באום: להקשיב לחוויות אובדן שאינן

ענב קרניאל לאואר: טיפול קבוצתי בטראומת השואה: המטריקס המרפא –תרומת הטיפול הקבוצתי האנליטי והגישה ההתייחסותית

יערה שדה, רחל דקל ותמר זילברג: ממשבר לאיחוי: מבט מערכתי דינמי על קשר הורה–ילד בהתמודדות עם טראומה רפואית אצל ילדים


שער שלישי: טיפול פסיכודינמי באלימות במשפחה


הדס לוי, אברי סוטון ואוהד גילבר: הדרמה של המעוול: הפניית מבט פסיכודינמי לעבר הגבר הנוהג באלימות

דניאלה שבאר שפירא: בין קירות הבית והלב לבין העולם בחוץ:טיפול פוליטי עם נשים נפגעות אלימות במשפחה

שירלי בן שלמה: משחק, מציאות ומה שביניהם: מבט פסיכודינמיעל משחק של ילדים שעוברים התעללות והזנחה בתוך המשפחה


שער רביעי: סוגיות נבחרות בעבודה סוציאלית קלינית בישראל


יעל לצר ורוני אלפנדרי: התפקיד המשמעותי של העובדת הסוציאלית בטיפול בצעירות עם הפרעות אכילה מהחברה החרדית

שרון נחמני: לשלוט באכילה או לאכול כדי לשלוט:טיפול רב־ממדי בהפרעות אכילה

רני לוי: רמיקרו־אגרסיה במרחב הטיפולי: מפגיעה לצמיחה

ריבי אפרת: לטפל בלהט"ב: חשוב לדעת ש

רוני אלפנדרי: כשנגיפים יורים המוזות שותקות?על יצירה ועל מאבק חברתי בזמן משבר הקורונה

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Text Copied to Clipboard

bottom of page