top of page
  • Writer's pictureRony Alfandary

Masuda (Hebrew)

Updated: Dec 18, 2020

ספרו החדש של יקיר אלקריב, שבאמתחתו כמה רומנים וספר שירה, הוא פריצת דרך אמיתית.

ביד אמן, טווה אלקריב את סיפורה של מסעודה, כאשר בלב הקורא מרחפת השאלה הנצחית בדבר הקשר שבין בידיון למציאות.

אלקריב הוא סופר אמיתי - כל מילה היוצאת מקלמוסו, ניכר כי עברה היתוך בנפשו הרגישה והעשירה.

מדובר בלא פחות מיצירת מופת וחובה לקריאה לכל בר-דעת.


כבונוס, מומלץ לצפות בראיון עם סבתו של המחבר.


45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Text Copied to Clipboard

bottom of page